Μια επιστήμη, για νέους!

Filed in ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ by on 24 Σεπτεμβρίου 2013

To 1976 o Φώτης Καφάτος στον πρόλογο του βιβλίου “Εισαγωγή στη σύγχρονη Βιολογία” σημείωνε:

Μα το πιό σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης βιολογίας δεν είναι οι πληροφορίες αλλά το κλίμα της. Είναι ένα κλίμα ελεύθερο και δημιουργικό που δε δέχεται αυθεντίες και κριτικάρει κάθε τι το παραδεγμένο, αλλά και που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Στα δημιουργικά εργαστήρια οι καθηγητές και οι φοιτητές δουλεύουν πλάι-πλάι στην έρευνα, με βάση την ισότητα και τον αλληλοσεβασμό. Ανταλλάσσουν διαρκώς ιδέες, και κανείς δεν ξενίζεται πως οι πιό δημιουργικές συχνά προέρχονται από τους εικοσάχρονους. Το κλίμα αυτό είναι σημαντικό, γιατί επιστήμη δεν είναι ένα σύνολο πληροφοριών, αλλά ένας τρόπος της σκέψης. Είναι μια στάση αμφιβολίας για κάθε τι παραδεδεγμένο, μια στάση αυτοπεποίθησης, πως ναι, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοί είμαστε και που πάμε, και να επέμβουμε. Στη χρυσή της αυτή εποχή δεν είναι παράξενο πως η βιολογία τραβάει σήμερα δημιουργικά νέα μυαλά, από τη χημεία, τη φυσική, τα μαθηματικά.”

Όση αλήθεια έκρυβαν οι παραπάνω γραμμές όταν γράφονταν, άλλη τόση διατηρούν στα 37 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τότε. Μια σύντομη αναδρομή στα ορόσημα των μεγάλων βιολογικών ανακαλύψεων αποκαλύπτει ότι στην πλειονότητά τους επιτεύχθηκαν από νεαρούς επιστήμονες.

Ας τις θυμηθούμε:

Επίτευγμα Ερευνητής Ηλικία (έτη)
1838Διατύπωση της κυτταρικής θεωρίας Matthias Jakob Schleiden  (1804 – 1881) 34
1838Σύλληψη της θεωρίας της Φυσικής Επιλογής  Charles Robert Darwin  (1809 – 1882)  29
1855Διατύπωση του επιγράμματος: Omnis cellula e cellula  Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821- 1902)  34
 1869Απομόνωση DNA  Miescher , Johann Friedrich (1844–1895)  25
1902Διατύπωση της χρωμοσωμικής θεωρίας  Walter Stanborough Sutton (1877 -1916)  25
1913Σύνταξη του πρώτου γενετικού χάρτη  Alfred Henry Sturtevant (1891– 1970)  22
1925: Διατύπωση του χρωμοσωμικού φυλοκαθορισμού  Calvin Blackman Bridges (1889–1938)  36
1937Ανακάλυψη του κύκλου του κιτρικού οξέος   Hans Adolf Krebs (1900 – 1981)  37
1937: Σύνδεση της εξέλιξης με τις μεταλλάξεις   Theodosius Dobzhansky (1900 – 1975)  37
1942Απόδειξη ότι η αντίσταση των βακτηρίων στις ιικές μολύνσεις οφείλεται σε μεταλλάξεις  Max Delbruck (1906 – 1981)   36
1944Συμβολή στην ανακάλυψη ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό  Maclyn McCarty (1911-2005)  33
1952: Πραγματοποίηση του πειράματος που πέρα από κάθε αμφιβολία απέδειξε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό.  Martha Cowles Chase (1927 – 2003)  25
1952: Διατύπωση της υπόθεσης ότι το DNA έχει στο εξωτερικό του σκελετό από επαναλαμβανόμενες φωσφορικές ομάδες και σάκχαρα   Rosalind Elsie Franklin (1920 – 1958)   32
1953: Διατύπωση του μοντέλου της δίκλωνης έλικας    James Dewey Watson ( 1928)    25
1953Καθορισμός δομής αιμοσφαιρίνης  Ferdinand Perutz (1914 – 2002)  39
 1953Απόδειξης της αβιογένεσης των βιομορίων  Stanley L. Miller (1930-2007)  23
1955Ανακάλυψη της DNA πολυμεράσης  Arthur Kornberg (1918-2007)  37
1957: Το DNA Αντιγράφεται ημισυντηρητικά   Matthew Meselson (1930)  27
1961Θραύση του γενετικού κώδικα  Nirenberg, Marshall Warren (1927-2010)  34
1970: Ανακάλυψη των περιοριστικών ενδονουκλεασών   Hamilton Othanel Smith (1931)  39
1970Ανακάλυψη της αντίστροφης μεταγραφάσης   Temin (1934 – 1994)
David Baltimore (1938)
 36
32
1972Γένεση της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA  Stanley Cohen (1935)
Herb Boyer  
(1936)
37
36
1974: Ανακάλυψη της σημασίας των ιστονών στη δόμηση της χρωματίνης  Roger Kornberg (1947)  27
1974: Τα (περισσότερα) γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισμών είναι ασυνεχή  Richard John Roberts (1943)
Phillip Allen Sharp (1944)
3130
1978Κατανόηση του μηχανισμού που ελέγχει την εμβρυική ανάπτυξη στη Drosophilla  Eric Francis Wieschaus (1947)  31
1979: Ανακάλυψη του πρώτου ογκογονιδίου  Michael Wigler (1947)  32
1983Ανακάλυψη της PCR  Kary Banks Mullis (1944)  39
1984Ανακάλυψη της μεθόδου αποτυπωμάτων DNA  Alec John Jeffreys (1950)   34

 

Comments are closed.