Είχε διαβάσει ο Δαρβίνος την εργασία του Μendel;

Filed in ΙΔΕΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ by on 6 Μαρτίου 2016

Ο Κάρολος Δαρβίνος και ο Γρηγόριος Μέντελ ήταν σύγχρονοι. Όμως ποτέ δεν συναντήθηκαν -αν και υπήρχε μια ευκαιρία κατά την επίσκεψη του Μέντελ στην Αγγλία το 1862- και είναι αμφίβολο αν ο μεγάλος εξελικτικός είχε γνώση του έργου του μεγάλου γενετιστή, ενώ το αντίστροφο είναι βέβαιο. Υπάρχουν λοιπόν δύο ερωτήματα:

  • Πρώτον: Αν ο Δαρβίνος γνώριζε το έργο του Μέντελ και
  • Δεύτερον: Αν πράγματι δεν το γνώριζε, και κάποιος του το γνωστοποιούσε, ποιες συνέπειες θα είχε το γεγονός αυτό:

-Στην πρώιμη αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα του (αγνοημένου) Μεντελισμού.
-Στην περαιτέρω τεκμηρίωση της θεωρίας της Εξέλιξης, από την οποία απουσίαζε μια συνεκτική θεωρία της κληρονομικότητας.
-Στην πρόοδο της Βιολογίας.

Το πρώτο ερώτημα είναι ευκολότερο: Ο Δαρβίνος, μάλλον δεν είχε λάβει αντίγραφο της πρωτότυπης εργασίας του Mέντελ. Είχε όμως δύο ευκαιρίες να την γνωρίσει αργότερα.
Πρώτη ήταν το 1870, όταν περιήλθε στην κατοχή του ένα βιβλίο πάνω στα υβρίδια των φυτών που είχε συγγράψει ο καθηγητής Βοτανικής Hermann Hoffman.
Στο βιβλίο αυτό υπήρχε μια εκτεταμένη αναφορά στην εργασία του Mendel, αλλά – όπως φαίνεται από το αντίτυπο που διατηρείται στη βιβλιοθήκη του Cambridge- ο Δαρβίνος, δεν της έδωσε σημασία, μια και ενώ, στα περιθώρια των γειτονικών σελίδων, υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του, στην επίμαχη σελίδα με την εργασία του Μέντελ, το περιθώριο είναι λευκό…

Η δεύτερη ήταν το 1881 όταν ο George Romanes, ένας από τους νεαρούς υποστηρικτές του Δαρβινισμού, αποτάθηκε στον Δαρβίνο προκειμένου να του προτείνει ονόματα επιφανών βοτανολόγων της εποχής, για τις ανάγκες ενός άρθρου, που συνέγραφε για λογαριασμό της Britannica.
Ο Δαρβίνος ανταποκρινόμενος στο αίτημα του νεαρού επιστήμονα του έστειλε αντίγραφο του βιβλίου του Wilhelm Focke πάνω στα υβρίδια των φυτών που είχε εκδοθεί πρόσφατα. Στο βιβλίο αυτό, μαζί με την εργασία διακεκριμένων βοτανολόγων παρουσιαζόταν και η εργασία του Μέντελ σε 3 ολόκληρες σελίδες.
Ατυχώς όμως για τον Μέντελ, τη θεωρία του και ίσως τη Βιολογία, οι σελίδες αυτές είχαν παραμείνει άκοπες από τον μεγάλο αποστολέα του, και έτσι τις άφησε ο νεαρός παραλήπτης του βιβλίου…

Το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πολύ δυσκολότερο και στη (μικρή) έκταση που μπορούμε να γνωρίζουμε, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις:

Σύμφωνα με τη μια, αν ο Δαρβίνος ήταν ενήμερος για το έργο του Μέντελ και το αποδεχόταν, με τη στήριξη που θα του παρείχε, η Γενετική θα είχε ξεκινήσει 30 χρόνια πριν, την “επανανακάλυψη” των νόμων της κληρονομικότητας. Παράλληλα όμως θα είχε ενδυναμώσει και τα θεωρητικά θεμέλια του δικού του οικοδομήματος, που είναι αλήθεια πως έπασχε στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση των κληρονομικών χαρακτηριστικών.

Επίσης η σύνδεση της Φυσικής Επιλογής με τον Μεντελισμό δεν θα είχε καθυστερήσει (επιτεύχθηκε μόλις τις δεκαετίες του 30 και 40 με τη διατύπωση της Σύγχρονης Σύνθεσης), έτσι ώστε να προκύψουν όλα τα μεταγενέστερα οφέλη στην πρόοδο της Βιολογίας.

Σύμφωνα με την άλλη, δεν είναι απίθανο ο Δαρβίνος να αποτρεπόταν, ή εν πάση περιπτώσει να δίσταζε, να διατυπώσει τη θεωρία της Φυσικής Επιλογής, στο μέτρο που  η βαθμιαία δράση της, μπορεί να του φαινόταν πως αντέβαινε στον σωματιδιακό και ασυνεχή τρόπο με τον οποίο κληροδοτούνται οι τυπικοί μεντελικοί χαρακτήρες.

Ο καλός αναγνώστης που έφτασε ως εδώ, μπορεί αν επιθυμεί να αντλήσει πρόσθετες πληροφορίες από δύο διευθύνσεις, τις οποίες παραθέτουμε; http://qjmed.oxfordjournals.org/content/102/8/587.full
https://goo.gl/hx2VN3

Tags: , , , ,

Comments are closed.