Τα αλφαβητάρια της Βιολογίας: Μέρος 2ον

Filed in ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ by on 12 Φεβρουαρίου 2006

tsilithras

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα ιστορικά εγχειρίδια Βιολογίας με τα “Στοιχεία Φυτολογίας και Ζωολογίας” του Παναγιώτη Τσιλήθρα που προοριζόταν για τη Β΄ Τάξη των Γυμνασίων και εξεδόθη από τον Ο.Ε.Σ.Β. το 1939.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δύο “βιβλία” (Βιβλίον 1ον: Το Βασίλειο των Φυτών και Βιβλίον 2ον: Το Βασίλειο των Ζώων) και έχει έκταση 224 σελίδων.
‘Ενα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του βιβλίου-που σπανίως συναντιέται ακόμη και στις μέρες μας στα σχολικά βιβλία- είναι ότι περιλαμβάνει αναλυτικότατα αλφαβητικά ευρετήρια και για τους επιστημονικούς όρους του βιβλίου, αλλά και για τα είδη φυτών και ζώων στα οποία αναφέρεται…
Αυτή και μόνο η αρετή του είναι αρκετή για να το αντιμετωπίσει κανείς με συμπάθεια καθώς δείχνει ότι ο στόχος του συγγραφέα δεν ήταν η συγγραφή ενός βιβλίου που διαβάζεται σελίδα τη σελίδα ή αλλιώς παράδοση με την παράδοση, αλλά ενός διδακτικού εργαλείου, που διευκολύνει τον αναγνώστη του στην αναζήτηση σχολικές υποχρεώσεις του, είτε όχι.

test

Το πρώτο “βιβλίο” του εγχειριδίου αρχίζει με την παρουσίαση των Γενικών εννοιών στις οποίες περιλαμβάνεται η διάκριση των σωμάτων σε ένζωα (και επίσης έμβια ή ενόργανα) και σε άζωα (άβια-ανόργανα), η κυτταρική οργάνωση και η περιγραφή του κυττάρου, στην οποία ενώ το πρωτόπλασμα χαρακτηρίζεται ως “η σπουδαιοτέρα ύλη εις την φύσιν” γίνεται απλή μόνο αναφορά στην ύπαρξη του πυρήνα.

Το κύριο τμήμα του πρώτου βιβλίου που περιλαμβάνει περιγραφές αντιπροσωπευτικών φυτών κάθε συνομοταξίας, παρουσιάζει στη συνομοταξία των σπερματοφύτων, την φυτική οργάνωση και τον ρόλο διαφορετικών τμημάτων του φυτού. Οι περιγραφές αυτές συχνά διακόπτωνται από πειραματικές δραστηριότητες στις οποίες υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην πρακτική χρησιμότητα κάθε τάξεως, οι εχθροί από τους οποίους κινδυνεύει και επίσης φυτοκομικές τεχνικές, ενώ παρέχονται πολλές από τις εναλλακτικές κοινές ονομασίες, χαρακτηριστικά που ίσως απηχούν τους προσανατολισμούς της τότε ελληνικής οικονομίας. Εξαιτίας της ίδιας σκοπιμότητας παρέχονται στο μαθητή πληροφορίες για τα αυτόχθονα φυτικά και ζωικά είδη, κάτι που

mpoli

πράγματι έχει εκλείψει από τα σύγχρονα σχολικά βιβλία, μια έλλειψη που έχει συμπαρασύρει και τη γνώση της ελληνικής φύσης.
Στο δεύτερο βιβλίο με την παρουσίαση της γάτας ως εκπροσώπου της ομοτοξίας των θηλαστικών αναπτύσσονται οι βιολογικές διεργασίες της πέψης και της αναπαραγωγής.

Και στα ζώα όπως και στα φυτά καταγράφεται η πρακτική χρησιμότητα της εκτροφής τους, παρουσιάζονται οι εχθροί και τα παράσιτα από τα οποία απειλούνται

sheep

και τα οποία μπορούν να μεταδώσουν στον άνθρωπο, ενώ επίσης παρέχονται πληροφορίες για τις αυτόχθονες φυλές.

Το κείμενο κοσμείται από όμορφες εικόνες, των οποίων ο δημιουργός και η προέλευση, κατά την παράδοση των ελληνικών σχολικών βιβλίων, δεν αναφέρεται.

Tags: ,

Comments are closed.