Φυλογενετική Συστηματική-Εξελικτικά δένδρα

Filed in ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ by on 13 Σεπτεμβρίου 2013

 Πώς διαβάζουμε ένα εξελικτικό δένδρο-Μια ανασκόπηση

Μια φυλογένεση (Phylogeny), ή εξελικτικό δέντρο, αντιπροσωπεύει τις εξελικτικές σχέσεις ανάμεσα σε ένα σύνολο οργανισμών ή ομάδων οργανισμών, που ονομάζονται taxa (ενικός: taxon). Οι άκρες του δέντρου αντιπροσωπεύουν ομάδες taxa (συχνά είδη) που έχουν προέλθει από προγονικά, ενώ οι κόμβοι στο δέντρο αντιπροσωπεύουν τους κοινούς προγόνους αυτών των taxa. Δύο taxa που προέρχονται από τον ίδιο κόμβο ονομάζονται αδελφές ομάδες. Στο δένδρο που εικονίζεται ακολούθως τα είδη Α & B  αποτελούν αδελφές ομάδες καθώς είναι στενά συγγενικά. 

Πολλά δένδρα περιλαμβάνουν επίσης μια  εξωομάδα – ένα δηλαδή taxon που δεν περιλαμβάνεται στην ομάδα οργανισμών του ενδιαφέροντός μας.  Όλα τα μέλη της ομάδας των οργανισμών που μας ενδιαφέρουν είναι περισσότερο στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, παρά με τα μέλη της εξωομάδας. Ως εκ τούτου, η εξωομάδα πηγάζει κατ΄ευθείαν από τη βάση του δέντρου. Μια εξωομάδα μπορεί να μας δώσει μια αίσθηση για τη θέση που καταλαμβάνει η ομάδα των οργανισμών του ενδιαφέροντός μας, στο ευρύτερο δένδρο της ζωής. Είναι επίσης χρήσιμη για την κατάρτιση εξελικτικών δένδρων.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός φυλογένεση, ένα εξελικτικό δέντρο, ένα φυλογενετικό δέντρο, και

Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αυτό το site (σ.μ. αναφέρεται στο site του Πανεπιστημίου του Barclay), όπως άλλωστε και πολλοί βιολόγοι, χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους εναλλακτικά, καθώς όλοι τους αναφέρονται σε μια δομή δένδρου που αντιπροσωπεύει τις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ μιας ομάδας οργανισμών. Το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται ο όρος αποσαφηνίζει λεπτομέρειες του διαγράμματος  (π.χ., αν το μήκος των διακλαδώσεων του δένδρου δεν απεικονίζει κάτι συγκεκριμένο ή αν απεικονίζει γενετικές διαφορές, ή χρονικά διαστήματα). Αν η φυλογένεση απεικονίζει μια υπόθεση για την εξελικτική ιστορία των οργανισμών ή την επαληθευμένη καταγραφή αυτής της ιστορίας). Ωστόσο ορισμένοι βιολόγοι χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Για κάποιους, η χρήση του όρου “Κλαδόγραμμα” επισημαίνει ότι το διάγραμμα αναπαριστάνει μια υπόθεση σχετικά με την πραγματική εξελικτική ιστορία της ομάδας, ενώ η “Φυλογένεση” την πραγματική εξελικτική ιστορία της. Για άλλους βιολόγους το Κλαδόγραμμα υποδηλώνει ότι το μήκος των κλάδων είναι αυθαίρετο, ενώ για άλλους στη Φυλογένεση το μήκος των κλάδων υποδηλώνει το βαθμό αλλαγής ενός γνωρίσματος. Οι όροι “Φυλόγραμμα” και “Δενδρόγραμμα” χρησιμοποιούνται επίσης μερικές φορές για να υποδηλώσουν το ίδιο πράγμα, με μικρές παραλλαγές. Αυτές οι διαφορές στην ορολογία είναι λεπτές και δεν χρησιμοποιούνται συστηματικά, στο πλαίσιο της κοινότητας των βιολόγων. Για τους σκοπούς του άρθρου, το σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι οι οργανισμοί σχετίζονται μεταξύ τους και ότι μπορούμε να αναπαραστήσουμε αυτές τις σχέσεις (και τις υποθέσεις μας για αυτές) με δομές δένδρων.

Τα εξελικτικά δένδρα απεικονίζουν κλάδους. Ένας κλάδος είναι μια ομάδα οργανισμών που περιλαμβάνει έναν πρόγονο και όλους τους απογόνους του. Μπορείτε να θεωρήσετε έναν κλάδο ως ένα κλαδί του δένδρου της ζωής. Μερικά παραδείγματα κλάδων παρουσιάζονται στο ακόλουθο δένδρο.

nextpage

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tags: ,

Comments are closed.