Φυλογενετική Συστηματική-Εξελικτικά δένδρα

Filed in ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ by on 13 Σεπτεμβρίου 2013

Η αξιοποίηση των δένδρων στην συστηματική κατάταξη των οργανισμών

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εξελικτικά δένδρα περιλαμβάνουν πολλές πληροφορίες για την εξελικτική ιστορία μιας ομάδας οργανισμών. Οι βιολόγοι αξιοποιούν το γεγονός αυτό χρησιμοποιώντας ένα σύστημα φυλογενετικής ταξινόμησης που εμπεριέχει το ίδιο είδος πληροφοριών που εμπεριέχουν και τα δένδρα.  Σε αντίθεση με το διωνυμικό σύστημα του Λινναίου η φυλογενετική ταξινόμηση αναφέρεται μόνο σε κλάδους. Για παράδειγμα μια αυστηρή εφαρμογή του συστήματος του Λινναίου θα τοποθετούσε τα πτηνά και τους δεινοσαύρους χωρίς φτερά σε δύο διαφορετικές ομάδες. Ωστόσο η φυλογένεση αυτών των οργανισμών αποκαλύπτει ότι η καταγωγική γραμμή των πτηνών πηγάζει από την καταγωγική γραμμή των δεινοσαύρων και έτσι σε μια φυλογενετική ταξινόμηση τα πτηνά θα πρέπει να θεωρηθούν ως τμήμα της ομάδας των Dinosauria.

Πλεονεκτήματα της Φυλογενετικής ταξινόμησης

Η φυλογενετική ταξινόμηση έχει δύο κύρια πλεονεκτήματα έναντι του συστήματος  του Λινναίου. Πρώτον, μας λέει κάτι σημαντικό για τον οργανισμό, που δεν είναι άλλο από την εξελικτική ιστορία του. Δεύτερον, η φυλογενετική ταξινόμηση δεν επιχειρεί να τοποθετήσει βίαια τους οργανισμούς σε ομάδες. Η ταξινόμηση του Λινναίου τοποθετεί τους οργανισμούς σε τεχνητές ομάδες όπως τα βασίλεια, τα φύλα, οι τάξεις κ.ο.κ. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να αποβεί παραπλανητικό, καθώς φαίνεται να προτείνει ότι διαφορετικές ομαδοποιήσεις στην ίδια ταξινομική μονάδα είναι ισοδύναμες. Για παράδειγμα οι γάτες (Felidae) και οι ορχιδέες (Orchidaceae) αποτελούν και οι δύο οικογένειες στο σύστημα του Λινναίου. Εν τούτοις οι δύο ομάδες δεν είναι συγκρίσιμες.  

  • Η μία έχει μεγαλύτερη χρονολογικά ιστορία από την άλλη. Ο πρώτος αντιπρόσωπος της οικογένειας της γάτας Felidae έζησε 30 εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ οι πρώτες ορχιδέες εμφανίστηκαν περισσότερο από 100 εκατομμύρια χρόνια πριν.
  • Έχουν διαφορετικά επίπεδα ποικιλότητας. Υπάρχουν περίπου 35 είδη γάτας και 20.000 είδη ορχιδέας.
  • Έχουν διαφορετικούς βαθμούς βιολογικής διαφοροποίησης. Πολλές ορχιδέες που ανήκουν σε διαφορετικά γένη μπορούν να υβριδοποιούνται. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τις οικόσιτες γάτες (ανήκουν στο γένος Felis) και τα λιοντάρια (ανήκουν στο γένος Panthera).

H στροφή στη φυλογενετική ταξινόμηση

Οι βιολόγοι που ασχολούνται με την φυλογενετική ταξινόμηση έχουν δώσει μικρότερη έμφαση στην τοποθέτηση των οργανισμών σε αυστηρές ομάδες και έχουν επαναπροσδιορίσει τις ονομασίες, έτσι ώστε να αναφέρονται μόνο στους κλάδους. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση των βιολογικών ονομασιών δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σε μερικές περιπτώσεις οι ονομασίες του Λινναίου ισχύουν μια χαρά στο φυλογενετικό σύστημα. Για παράδειγμα η κλάση Aves, δηλαδή η κλάση των Πτηνών χρησιμοποιείται και ως φυλογενετική ονομασία, αφού τα Πτηνά αποτελούν κλάδο. 

Τα περισσότερα από τα ονόματα που έχετε συνηθίσει να χρησιμοποιείτε (π.χ. Homo sapiensDrosophila melanogaster) δεν έχουν αλλάξει καθόλου, μετά την εμφάνιση της φυλογενετικής ταξινόμησης. Ωστόσο υπάρχουν μερικές ονομασίες στην κατάταξη του Λινναίου που ΔΕΝ είναι συμβατές στη φυλογενετική ταξινόμηση. Για παράδειγμα τα ερπετά δεν αποτελούν έναν κλάδο (και έτσι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ομάδα στο φυλογενετικό σύστημα), εκτός αν θεωρήσετε ότι και τα πουλιά είναι μέλη των Ερπετών.

nextpage

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tags: ,

Comments are closed.