Φυλογενετική Συστηματική-Εξελικτικά δένδρα

Filed in ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ by on 13 Σεπτεμβρίου 2013

Πώς ανασυνθέτετε ένα δένδρο: Ένα απλό παράδειγμα

 Τώρα θα περάσουμε σε ένα απλό παράδειγμα βασισμένο στα βήματα που μόλις περιγράψαμε.

  1. Επιλογή των taxa. Έχετε αποφασίσει να μελετήσετε τους κύριους κλάδους των σπονδυλωτών που παρουσιάζονται στην αριστερή στήλη του πίνακα κατωτέρω. (Έχετε υπόψη σας ότι πολλές καταγωγικές γραμμές των σπονδυλωτών έχουν εξαιρεθεί από το παράδειγμα αυτό, για λόγους απλοποίησης).
  2. Καθορισμός των χαρακτήρων. Μετά τη μελέτη των σπονδυλωτών επιλέξατε ένα σύνολο γνωρισμάτων που φαίνεται να είναι ομόλογα και έχει συντάξει τον ακόλουθο πίνακα, προκειμένου να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας. (Έχετε υπόψη ότι πολλοί σχετικοί χαρακτήρες δεν έχουν συμπεριληφθεί στο παράδειγμα, για λόγους απλοποίησης).

3. Καθορισμός της πολικότητας των χαρακτηριστικών. Από τη μελέτη απολιθωμάτων και εξωομάδων που συνδέονται με τον κλάδο των σπονδυλωτών, μπορείτε να διατυπώσετε την υπόθεση πως ο πρόγονος των σπονδυλωτών δεν είχε κανένα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά.

4. Ομαδοποίηση των taxa από τις συναπομορφίες. Δεδομένου ότι έχουμε αποκτήσει μια καλή ιδέα για το ποιοι είναι οι αρχέγονοι χαρακτήρες (βλέπε παραπάνω) αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε εξετάζοντας το χαρακτηριστικό των αυγών. Εστιάζουμε την προσοχή μας στην ομάδα της καταγωγικής γραμμής που μοιράζεται της συναπομορφική μορφή αυτού του χαρακτήρα, δηλ. το αμνιωτικό αυγό (Α από κάτω) και διατυπώνουμε την υπόθεση ότι σχηματίζουν τον κλάδο (Β):

Α

Β.

Πλέον μπορούμε να περάσουμε στο σύνολο του πίνακα προκειμένου να ομαδοποιήσουμε τους κλάδους, σύμφωνα με τις συναπομορφίες.

C

5. Επεξεργασία των διενέξεων: Δεν υπάρχουν διενέξεις, καθώς κάθε ομάδα είναι υποσύνολο μιας άλλης ομάδας.

6. Κατασκευή του δένδρου: Με βάση τις παραπάνω ομάδες συντίθεται το δένδρο:

7. Αυτό ήταν: Έχετε ανασυνθέσει μια φυλογένεση:

Φυσικά αυτό ήταν μόνο ένα παράδειγμα για την οικοδόμηση ενός δένδρου. Τα φυλογενετικά δένδρα γενικώς βασίζονται σε πολύ περισσότερους χαρακτήρες και συχνά περιλαμβάνουν περισσότερες καταγωγικές γραμμές. Για παράδειγμα οι βιολόγοι ανασύνθεσαν τις φυλογενετικές σχέσεις των 499 καταγωγικών σειρών σπερματοφύτων, ξεκινώντας με περισσότερους από 1.400 μοριακούς χαρακτήρες! 

nextpage

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tags: ,

Comments are closed.