Φυλογενετική Συστηματική-Εξελικτικά δένδρα

Filed in ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ by on 13 Σεπτεμβρίου 2013

H ανασύνθεση των δένδρων: Αρχή της Φειδούς

Προηγουμένως αναφέρθηκε ότι η αρχή της φειδούς είναι συχνά χρήσιμη στην ανασύνθεση εξελικτικών δένδρων.

Τι είναι η αρχή της Φειδούς;
Η αρχή της φειδούς είναι βασική για όλες τις επιστήμες και μας συστήνει να επιλέγουμε την απλούστερη επιστημονική εξήγηση που ταιριάζει με τα διαθέσιμα δεδομένα. Με όρους ανασύνθεσης εξελικτικών δένδρων αυτό σημαίνει ότι, στο μέτρο που ισχύουν όλες οι κατάλληλες παραδοχές, η καλύτερη υπόθεση είναι αυτή που απαιτεί τις ολιγότερες εξελικτικές μεταβολές.

Για παράδειγμα μπορούμε να συγκρίνουμε δύο υποθέσεις για τις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ των σπονδυλωτών χρησιμοποιώντας την αρχή της φειδούς:

Η Υπόθεση 1 προϋποθέτει 6 εξελικτικές μεταβολές, ενώ η Υπόθεση 2 προϋποθέτει 7 εξελικτικές μεταβολές καθώς σε αυτήν ο οστέινος σκελετός εξελίχθηκε αυτόνομα, δύο φορές. Αν και οι δύο υποθέσεις ταιριάζουν με τα διαθέσιμα δεδομένα η αρχή της φειδούς μας λέει ότι η Υπόθεση 1 είναι καλύτερη, διότι δεν υποθέτει ότι συνέβησαν άσκοπες πολύπλοκες μεταβολές.

Αυτή η αρχή συνάχθηκε από τη διαδικασία ανασύνθεσης του δένδρου της φυλογένεσης των σπονδυλωτών που είδαμε προηγουμένως. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα είναι συνθετότερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε στο παράδειγμά μας και μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές φυλογενετικές υποθέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρχή της φειδούς μπορεί να μας βοηθήσει να επιλέξουμε μεταξύ των υποθέσεων αυτών.

nextpage

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tags: ,

Comments are closed.