Φυλογενετική Συστηματική-Εξελικτικά δένδρα

Filed in ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ by on 13 Σεπτεμβρίου 2013

Το Biology4u.gr παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα: Understanding Evolution, του Πανεπιστημίου του Berkeley για τη Φυλογενετική Συστηματική και τα Εξελικτικά δένδρα. Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται θα αποσαφηνίσουν πολλές από τις λεπτομέρειες του αντικειμένου και θα βοηθήσουν έτσι στη διδασκαλία της Εξέλιξης, έστω και στην αποσπασματική εκδοχή της στη σχολική ύλη.


Όλη η ζωή στη Γη συνδέεται δια της εξελικτικής ιστορίας. Όλοι είμαστε εξελικτικά ξαδέλφια-κλάδοι στο δένδρο της ζωής. Ο όρος φυλογενετική συστηματική είναι η επίσημη ονομασία για τον κλάδο της Βιολογίας που ανασυνθέτει την εξελικτική ιστορία και μελετά τα πρότυπα των εξελικτικών σχέσεων  που υπάρχουν μεταξύ των ειδών. Δυστυχώς η ιστορία δεν είναι κάτι που μπορούμε να δούμε. Συνέβη μια μόνο φορά και το μόνο που έχει αφήσει, είναι ενδείξεις για το πώς έγινε. Οι επιστήμονες που μελετούν το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιούν αυτές τις ενδείξεις προκειμένου να ανασυνθέσουν την εξελικτική ιστορία.

Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν θα καλυφθούν τα αντικείμενα:

nextpage

Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tags: ,

Comments are closed.